TYPE 2 (305)

ข้อมูลสินค้า

ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ช่วยลดความร้อนจากภายในได้ดี โดยมีให้เลือกหลายขนาด และหลายสีขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานของอาคารและความสวยงาม 

 

ความยาวมาตรฐาน

> ความยาว   3.10   เมตร