ครอบหลังคา-ผนัง Flashing

แผ่นครอบใช้สำหรับเป็นตัวปิดจบรอยต่อระหว่างขอบและมุมต่างๆ สามารถสั่งผลิตได้ ส่วนใหญ่จะแบ่งตามประเภทการใช้งาน

A Ridge Capping ครอบสันจั่ว
B Barge Capping ครอบข้าง
C Top Cover Flashing ครอบปิดหัวแผ่นผนัง
D Ex.-IN Corner Flashing ครอบมุมนอก-ครอบมุมในผนัง
E Eaves Flashing ครอบปิดชายแผ่นหลังคา
F Parapet Capping ครอบชนหลังคา-ผนัง
G Bottom Trim Flashing ครอบปิดชายล่างผนัง
H End Wall Flashing ครอบปิดฝ้า